• info@hisimplementation.nl

Wat is het HIS-Implementation?

Het HIS-Implementation-programma vindt grotendeels online plaats. Dit is een bewuste keuze van de initiatiefnemers omdat het programma zo aansluit bij de digitale omgeving van nu en om efficiënt met (reis)tijd van deelnemers om te gaan.

 

Het programma is opgebouwd uit negen programmadagen (zeven online en twee fysiek) en drie (online) netwerksessies. De programmadagen zijn bedoeld om invulling te geven aan het implementeren of opschalen van een zelfgekozen innovatie voor jouw organisatie. Handzame theorieën en inspiratie uit de praktijk helpen om vanuit een veranderkundig perspectief een implementatieplan te maken. Implementeren kun je niet alleen. Daarom sluiten bij een aantal programmadagen collega’s uit jouw organisatie aan. Hiermee creëer je interne betrokkenheid en draagvlak gedurende het programma. Zodoende bouwen er meer collega’s van je expertise, kennis en kunde op over het implementeren en opschalen van innovaties.

 

De drie netwerksessies vinden plaats in subgroepen per regio. Deze zijn bedoeld om te sparren en kennis te delen over actuele ervaringen met betrekking tot het implementatieproces waar je mee bezig bent. Deze netwerksessies worden begeleid door moderators van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool.