• info@hisimplementation.nl

Waarom HIS-Implementation?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties innoveren om meerwaarde te bieden voor cliënten/patiënten en medewerkers, maar ook om toekomstbestendig te zijn door slimme inzet van zorg en arbeid. Er is ervaring met het bedenken van nieuwe innovatieve concepten, diensten en technologische toepassingen. Echter blijkt het implementeren en opschalen hiervan vaak weerbarstiger. Het is een veranderkundig vraagstuk. Health Innovation School – Implementation (kortweg HIS-Implementation) is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt voor het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Dit draagt bij aan het vergroten van het innovatief vermogen van organisaties.

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’. Het doel van alle Schools of Future Health is het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie in de zorg en welzijn.