• info@hisimplementation.nl

Over ons

Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation) is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Zorg aan Zet, Care Innovation Center en Slimmer Leven.

Slimmer leven

Slimmer Leven is een coƶperatie van 60 leden op het gebied van zorg en vitaliteit in de Brainport regio. Binnen deze leden vallen alle zorginstellingen in de regio, ziekenhuizen, maar ook kennisinstellingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en de overheid. Coƶperatie Slimmer Leven heeft samen met haar leden een gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken door het realiseren van significante doorbraken in zorg, wonen en welzijn door inzet van innovaties.

Care Innovation Center

Care Innovation Center is een open netwerk dat in de regio West-Brabant innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg vleugels geeft. Zij stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt organisaties, zodat er innovatieve oplossingen komen die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van West-Brabant.

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Limburg. Voor en met aangesloten organisaties werkt Zorg aan Zet aan een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Transvorm

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Partners HIS-Implementations