• info@hisimplementation.nl

Over HIS-Implementation

Waarom HIS-Implementation?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties innoveren om meerwaarde te bieden voor cliënten/patiënten en medewerkers, maar ook om toekomstbestendig te zijn door slimme inzet van zorg en arbeid. Er is ervaring met het bedenken van nieuwe innovatieve concepten, diensten en technologische toepassingen. Echter blijkt het implementeren en opschalen hiervan vaak weerbarstiger. Het is een veranderkundig vraagstuk. Health Innovation School – Implementation (kortweg HIS-Implementation) is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt voor het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Dit draagt bij aan het vergroten van het innovatief vermogen van organisaties.

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’. Het doel van alle Schools of Future Health is het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie in de zorg en welzijn. 

Hoe doen we dat binnen HIS-Implementation

Kennis en expertise

Interessante sprekers, praktische tools en methodes worden aangereikt op een interactieve wijze. Onder andere op gebied van innovatie, cultuur en gedrag, ondernemerschap & implementatie en de toekomst van de gezondheidszorg en technologie.

Netwerkversterking

Je werkt met mensen die voor soortgelijke uitdaging staan en creëert een netwerk dat kan helpen bij het bereiken van doelen.

 

Toepassing

Je gaat actief met je collega’s aan de slag met het implementeren/opschalen van een innovatie in jullie organisatie.

Wat is het HIS-Implementation?

Het HIS-Implementation-programma vindt grotendeels online plaats. Dit is een bewuste keuze van de initiatiefnemers omdat het programma zo aansluit bij de digitale omgeving van nu en om efficiënt met (reis)tijd van deelnemers om te gaan.

 

Het programma is opgebouwd uit negen programmadagen (zeven online en twee fysiek) en drie (online) netwerksessies. De programmadagen zijn bedoeld om invulling te geven aan het implementeren of opschalen van een zelfgekozen innovatie voor jouw organisatie. Handzame theorieën en inspiratie uit de praktijk helpen om vanuit een veranderkundig perspectief een implementatieplan te maken. Implementeren kun je niet alleen. Daarom sluiten bij een aantal programmadagen collega’s uit jouw organisatie aan. Hiermee creëer je interne betrokkenheid en draagvlak gedurende het programma. Zodoende bouwen er meer collega’s van je expertise, kennis en kunde op over het implementeren en opschalen van innovaties.

 

De drie netwerksessies vinden plaats in subgroepen per regio. Deze zijn bedoeld om te sparren en kennis te delen over actuele ervaringen met betrekking tot het implementatieproces waar je mee bezig bent. Deze netwerksessies worden begeleid door moderators van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool.