• info@hisimplementation.nl

Deelnemers

HIS-Implementation richt zich op (gezondheids)zorgorganisaties binnen zorg en welzijn, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en welzijnsorganisaties. De deelnemers hebben vanuit hun functie een verantwoordelijkheid met betrekking tot innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of in het primaire proces bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, behandelaren. ​

 

De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken en echt voor opschaling willen gaan.

 

Hieronder komt een overzicht van alle deelnemers van de eerste editie van het HIS-Implementation programma.