• info@hisimplementation.nl

Deelnemers en innovaties

HIS-Implementation richt zich op (gezondheids)zorgorganisaties binnen zorg en welzijn, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en welzijnsorganisaties. De deelnemers hebben vanuit hun functie een verantwoordelijkheid met betrekking tot innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of in het primaire proces bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, behandelaren.

 

De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken en echt voor opschaling willen gaan.

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle deelnemers van de eerste editie van het HIS-Implementation programma.

 

Loes van Asseldonk

Staffunctionaris Zorggroep Synchroon

Implementeert Zelfmetingen in de lift

Karin van der Zwet

Kwaliteitsverpleegkundige Maaswaarden ouderenzorg

Camiel Pijnenborg

Afdelingscoördinator Maaswaarden ouderenzorg

Implementeert Medido Medicijndispenser

 

Jaschenka Roedelof

HR Manager S&L zorg

Boy Hayen

Senior Projectleider Kwaliteit en Innovatie Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg

Implementeert Wat kan de thuis- of bewoner zelf?

 

Tamara Klaassen

Adviseur volksgezondheid GGD West Brabant

Kim Jansen

LinkedIn

Jill Schneiders-Bindels

Coördinator Innovatie & Onderzoek Proteion

Rosanne Kuijken

Projectcoördinator research & development A Zorg

Implementeert Nieuwe registratie bij A Zorg

 

Nicole Sprenkels

Alet van den Aker

Projectmanager Innovatie Zorggroep Elde Maasduinen

Implementeert Zorgrobot SARA

Jenneke van Limpt ​

Fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut  tanteLouise

Implementeert Digi Rehab

Lidwien de Heer

Beleidsmedewerker – ambassadeur Stichting De As

Implementeert groepsMBT voor families

Jolina de Bont

Kwaliteitsverpleegkundige Avoord

Implementeert van VIM in Zenya

Marijke Kreike

Beleidsmedewerker Zorg Stichting Groenhuysen

Implementeert Meer vrijheid door Medido

Jannie van Melis

Coördinator E-health en Innovatie De Woenselse Poort

Implementeert Vergroten van het innovatievermogen van De Woenselse Poort

Roel Gerardts

Esther Feron

Praktijkmanager Huisartsen Coöperatie West-Brabant

Implementeert Samen op weg naar passende zorg

Thijs Mutsaerts

Innovatieadviseur Extramuraal & Projectleider Slimme Zorg Surplus

Implementeert Ouderparticipatie binnen KIT trajecten op het Kasteel

Richard Dehne

Yvonne Adriaansen

Projectleider en beleidsadviseur Archipel Thuis

Implementeert VPT in de wijk

Ellen Vergouwen​

Manager Klantcoördinatoren Home Instead Thuisservice West-Brabant

Martine Gorissen

Bart Snijders

Programmamanager kind- en jeugd revalidatie Revant

Implementeert Ouderparticipatie binnen KIT trajecten op het Kasteel

Margaux Drijdijk

Opleidingsfunctionaris Bravis ziekenhuis

Implementeert Conversational AI

Nynke Rosier

Teamleidinggevende Flexbureau Amphia

Implementeert Momo BedSense

Myrte Diepstraten

Wideke Avontuur

Praktijkopleider Mijzo

Implementeert StarrtUp app

LinkedIn

Nynke van de Reijt

Kim Wentink

Trainee Projectleider Innovatie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Implementeert Mijn JBZ kennisboost

Martin Hofman

Projectmedewerker Kempenhaeghe

Implementeert Leeslapen.nl

Anneke Mientjes

Jory Elshout

                                                                                                                 Programmamanager Woonlandschap de Leyhoeve

Docenten die deelnemen aan de HIS-I

Eric Schoenmakers

Docent/onderzoeker Fontys Hogeschool – Master Healthy Aging

Kenny Janssen

Programmaleider Master Healthy Ageing Fontys Hogescholen

Roderick Wondergem

Senior onderzoeker en docent Fontys Hogescholen

Paulette van den Berge

Docent en accountmanager Health & Social Work Associate degrees Academie

Esther Bloemen- van Gurp

Hoofddocent Zuyd Hogeschool

Jacqueline Hamelink

Fontys – Gespecialiseerd in artistiek onderzoek 

Arthur Kok

Praktijkgericht onderzoek en onderwijsvernieuwing Fontys Academy for the Creative Economy

Francé Vermeer

Accountmanager ROC Tilburg